Rodrico

Urodził się w 2012 roku

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe
- lewa strona lekko sparaliżowana.

W domach BETEL:
- od 19.10.2023 w Domu na Madagaskarze

Jak pomóc?