Rolice

- ur. prawdopodobnie 25 kwietnia 2011 roku w Mampikony

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim

W domach BETEL:
- od 24.09.2022 w Domu na Madagaskarze

Jak pomóc?