Indio

Urodził się w 2007 roku

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym.

W domach BETEL:
- od 24.03.2023 w Domu na Madagaskarze

Jak pomóc?