Sorobidy

Urodził się w 2018 roku

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym.

W domach BETEL:
- od 19.10.2023 w Domu na Madagaskarze

Jak pomóc?