Franclyn

- ur. prawdopodobnie w 2009 r.

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe

W domach BETEL:
- od maja 2024 r. w Domu na Madagaskarze

Jak pomóc?