Tina Malala

- urodzona 21 października 2014 r.

Niesamodzielność:
- poporodowe porażenie mózgowe

W domach BETEL:
- od 07.07.2022 w Domu na Madagaskarze

Zdjęcia

Jak pomóc?