Kalendarium

2022-07-11 21:28:39

05.2022
Julienne i Franclyn zostają mieszkańcami domu
04.2022
Tina Malala przestaje być mieszkańcem domu
13.12.2023
Jeanne Claudine Rasoanotahinjanahary zostaje nowym socjuszem
07.12.2023
Hanta przestaje być socjuszem domu
15.10.2023
Sorobidy i Rodrico zostają nowymi mieszkańcami domu
28.08.2023
Marcelin przestaje być mieszkańcem domu
11.04.2023
Prisca Toetsilinina przestaje być mieszkańcem domu
24.03.2023
Indio zostaje nowym mieszkańcem domu
12.2022
Marie Colette Ravaoarisoa zostaje nowym socjuszem
12.2022
Teherinomenjanhary Fredo przestaje być mieszkańcem domu
12.2022
Marie Gisèle Ravaoarisoa przestaje być socjuszem
03.10.2022
Prisca Toetsilinina zostaje nową mieszkanką domu
24.09.2022
Lalasoa Lezily, Rolice i Teherinomenjanhary Fredo zostają nowymi mieszkańcami domu
09.07.2022
Amida i Tina Malala zostają nowymi mieszkańcami domu
03.07.2022
Marcelin zostaje nowym mieszkańcem domu
29.06.2022
Dolly zostaje pierwszym mieszkańcem domu
11.2018
rozpoczęcie budowy domu - Artur Sobek
zakup drugiej działki
09.2018
porozumienie regulujące działanie Betel na Madagaskarze - o. Rodin Noelson Rabotovo.
07.2018
zakup działki pod budowę domu. O. Michał Apiecionek.
03.2018
porozumienie współpracy pomiędzy Zgromadzeniem Katolickim Ducha Świętego na Madagaskarze - o. Dariusz Marut.

Jak pomóc?