Kalendarium

2022-07-11 21:28:39

03.10.2022
Prisca Toetsilinina zostaje nową mieszkanką domu
24.09.2022
Lalasoa Lezily, Rolice i Teherinomenjanhary Fredo zostają nowymi mieszkańcami domu
09.07.2022
Amida i Tina Malala zostają nowymi mieszkańcami domu
03.07.2022
Marcelin zostaje nowym mieszkańcem domu
29.06.2022
Dolly zostaje pierwszym mieszkańcem domu
11.2018
rozpoczęcie budowy domu - Artur Sobek
zakup drugiej działki
09.2018
porozumienie regulujące działanie Betel na Madagaskarze - o. Rodin Noelson Rabotovo.
07.2018
zakup działki pod budowę domu. O. Michał Apiecionek.
03.2018
porozumienie współpracy pomiędzy Zgromadzeniem Katolickim Ducha Świętego na Madagaskarze - o. Dariusz Marut.

Jak pomóc?